Information om Spelexpertens behandling av dina personuppgifter

Spelexperten värnar din personliga integritet.
Det innebär att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter.
Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag och vi följer gällande regler kring dataskydd. 
Här nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Sultana AB (Spelexperten) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik, ip-adress samt din kommunikation med oss.


För vilka syften behandlas dina personuppgifter och vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, främst för att kunna leverera varor som du har beställt.
Se mer i den detaljerade informationen nedan:

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
Laglig grund för denna behandling: Avtal

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
Laglig grund för denna behandling: Avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
Laglig grund för denna behandling: Avtal

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.
Laglig grund för behandling: avtal

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar (tex bokföringslagen), domstolsutslag och myndighetsbeslut.
Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För bokföring sparas din information i 7 år plus innevarande år enligt bokföringslagen. För att kunna fullgöra våra förpliktelser för ditt köp och eventuella garantiärenden och kundtjänstkontakt sparas din information i 3 år från ditt senaste köp samt för marknadsföring som baseras på en intresseavvägning 2 år från ditt senaste köp. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.


Varifrån hämtas personuppgifterna?

De kommer direkt från dig när du gör ett köp eller kontaktar oss.


Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med företag som tillhandahåller betalningslösningar, webshop tjänster, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster och it-tjänster. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.


Fattas automatiserade beslut?

Nej.


Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar uppgifter om dig och hur länge de kommer att sparas och har rätt att få kopia på de personuppgifter vi har om dig.


Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.


Rätt till radering

Om det saknas laglig grund för behandligen har du rätt att få dina uppgifter raderade.


Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundservice. Du kan maila dina frågor om dina rättigheter eller andra frågor om hur vi arbetar med dataskydd till info@spelexperten.com
Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler Datainspektionen.
Logga in